Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Ихтиман

Уважаеми родители ,

Съгласно Заповед №349/27.03.2020 година на Кмет община Ихтиман се 

преустановява посещенията на децата в детските ясли и детските градини 

на територията на Община Ихтиман до 12.04.2020 година .

                                                              Директор:

                                                               / Таня Станкова/