Facebook
ДГ Радост
Детска градина град Ихтиман

Екип

Директор - Мария Вакарелийска

 

Учители на група "Слънчице"

1.Маргарита Добрева

2.Зорница Манова

 

                                         Учители на група "Смехорани"

 

1. Марияна Бояджиева 

2. Десислава Пандезова

Учители на група "Ябълка"

1. Веселина Димова

2. Силвия Закева

Учители на група "Калинка"

1. Кристина Иванова

2. Стефани Терзийска

 

Учители на разновъзрастова група с. Стамболово

1. Дарина Кирова

2. Аделина Ценева

 

 

Помощник възпитатели:

1.Теменужка Ангелова-група "Слънчице"

2.Цветанка Златанова-група "Смехорани"

3.Дочка Георгиева -група"Ябълка"

4.Десислава  Стоичкова -група "Калинка"

5.Милена Лесева-разновъзрастова група с. Стамболово

 

Счетоводител-Светла Кацарова

Домакин-Магдалена Ковачева

Мед. сестра -Искра Вакарелийска

Готвач-Йорданка Младенова

Помощник готвач-Лиляна Въртийска