Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Ихтиман

Екип

Директор - Таня Цанкова Станкова

 

Учители на група "Слънчице"

1.Маргарита Добрева

2.Петя Терзийска

Учители на група "Смехорани"

1. Марияна Бояджиева 

2. Зорница Манова

Учители на група "Ябълка"

1. Веселина Димова

2. Невяна Ангелова

Учители на група "Калинка"

1. Петрунка Лазарова

2. Парашкева Цонева

Учители на разновъзрастова група с. Стамболово

1. Силвия Закева

2. Николина Стоянова

 

 

Помощник възпитатели:

1.Теменужка Ангелова-група "Слънчице"

2.Цветанка Златанова-група "Смехорани"

3.Мария Милева-група"Ябълка"

4.Жанета Раденкова-група "Калинка"

5.Милена Лесева-разновъзрастова група с. Стамболово

 

Счетоводител-Копринка Пенчева

Домакин-Магдалена Ковачева

Мед. сестра -Искра Вакарелийска

Готвач-Йорданка Младенова

Помощник готвач-Лиляна Въртийска