Facebook
ДГ Радост
Детска градина град Ихтиман

Мисия и визия

Мисията на ДГ" Радост" е :

- да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете.

-да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие.

-да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си.

-да стимулира и убеждава родителите и обществеността ,че детската градина е значима и необходима среда за пълноценното

развитие на детето от предучилищна възраст.

 

Визията на ДГ"Радост"е:

- място ,където детето се чувства щастливо,защитено,разбирано и подкрепяно.

-предпочитана среда за децата ,където се гарантира тяхното умствено,емоционално,социално и здравно-физическо

развитие.

-център за родители ,търсещи и намиращи подкрепа , сътрудничество и педагогическа информация.

-средище на хора ,които обичат децата и професията си.