Facebook
ДГ Радост
Детска градина град Ихтиман

Материална база

Сградата в която се помещава детската градина е специално построена за целта и е съобразена с всички хигиенно-санитарни изисквания.

  Налице са всички  небходими условия за правилно отглеждане и възпитание на децата и провеждане на качествено и  пълноценно протичане на педагогическия процес.

  Детската градина е с два корпуса,  на два етажа свързани с административен блок . Функционират 4 /четири/ възрастови групи от които 4 /четири/ детска градина , разпределени по възрасти.. Отоплението е с ТЕЦ.

  Интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.

   Всяка възръстова група е разположена в собствено помещение, сътоящо се от  просторно спално помещение с легла,съобразени за съответната възраст, просторни и слънчеви занимални, офис за разпределяне на храната на децата, съблекална с гардеробче за всяко дете и  тоалетно помещение.

      В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. В детската градина са налице всички необходими условия за  психологическия и физически комфорт  на децата.

      Всяка група разполага с магнитни дъски,мултимедия , аудио уредба , подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата.

      Обстановката отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и естетика. Коридорите са слънчеви и с много естествени цветя.

       Детската градина разполага с музикален салон оборудван с електрическо пиано, , аудио уредба с микрофони, видео и DVD плейър, мултимедия, детски музикални инструменти и битов кът. Оборудван е просторен физкултурен салон с всичко необходимо за физическото развитие на децата /пейки, пътечки, топки, обръчи, баскетболни кошове, футболни врати и други/

       В методичния кабинет са налице с необходимите нагледни средства, помощна педагогическа литература, народни носии, декори, костюми и аксесоари за тържества на децата.

През 2019 година се създаде стая "Ресурсен кабинет",тъй като в детската градина се обучават и възпитават деца със СОП.

Съвременно обзаведени са медицинския кабинет /с всичко необходимо за първа помощ и грижа за здравето на децата/, кабинет на счетоводителя, кабинет на завеждащ АТС и домакин, перално помещение, работилница.

    Кухненският блок е съвременно оборудван с всичко необходимо за правилното и полезно приготвяне на храната. 

   Дворът на детската градина е добре подържани с тревни площи. Има  декоративни дървета, храсти и цветя. Обособени са площадки за всички 4 групи, които са оборудвани с различни уреди,беседки,пейки  и пясъчници, където децата играят спокойно и с удоволствие. 

     Детската градина е обезопасена с висока и здрава ограда .  Достъпът до двора и сградата е сведен до минимум за външни посетители.  Изграден е контрол на достъп за персонала.

Сградата в село Стамболово - филиал към ДГ  "Радост"  град Ихтиман се намира в края на селота и е в добро общо

      В детското заведение е установен стриктен пропускателен режим с 24 часово видеонаблюдение.