Facebook
ДГ Радост
Детска градина град Ихтиман

За нас

Енергия, 

              Творчество ,

                                      Сила

                                                    и  

 

                                                              Вяра 

                                                                           по пътя ,който сме избрали...

 

                                                     този     на  учител в 

                                                                                      детска градина .

 

       Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия,

                                 отнасящи се до децата...

                                                                                                                       

                   съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето