Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Ихтиман

Прием

В детската градина се приемат деца съгласно изискванията на ЗПУО и наредбата на община Ихтиман .

Не се допуска подбор по пол ,етническа ,религиозна и социална принадлежност или по друг признак.

Защита на най-добрият интерес на детето и неговото семейство ,съгласно изискванията на Закона за закрила на детето и правилника за прилагането му.