Facebook
ДГ Радост
Детска градина град Ихтиман

Новини и Събития

Информация ,съгласно чл.28 от АПК и чл.16 от НАО за услугите ,извършени от организациите,предоставящи

обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложение:в раздел документи

                                                                                   

информация свързана с обучение на 28.05.2022 година

на 28.05.2022 година за времето от 9.00 до 17.45 часа по програма ,изготвен договор за обучение за 8 участници от детската градина,16 учебни часа

заповед

...

Заповед на Кмет община Ихтиман от 10.04.2020 година

Удължава срока на въведените мерки в детските градини на територията на община Ихтиман до 13.05.2020 година

Български регистри

Детска градина "Радост" град Ихтиман

Заповед на Кмет община Ихтиман от 27.03.2020 година

Уважаеми родители , Съгласно Заповед №349/27.03.2020 година на Кмет община Ихтиман се  преустановява посещенията на децата в детските ясли и детските градини  на територията на Община Ихтиман до 12.04.2020 година .                     ...

Заповед на община Ихтиман

На вниманието на всички родители и служители от ДГ"Радост" град Ихтиман

Училищен плод и училищно мляко в ДГ "Радост" град Ихтиман

набиране предложения за доставка на продукти за училищен плод и училищно мляко
Родителска среща - ДГ Радост - Ихтиман

Родителска среща

Уважаеми родители, Във връзка с започването на новата учебна година Ви уведомявам,че  ще се проведат родителски срещи по групи ,като следва: 1.Група "Слънчице" на 17.09.2019 година от 17.00 часа в стаята на групата в основната сграда 2.Група "Ябълка" на 18.09.2019 година от 17.00.часа в ...