Facebook
ДГ Радост
Детска градина град Ихтиман

Обществен съвет

Съгласно Заповед №24/ 13.03.2023 година на Директор на ДГ"Радост" град Ихтиман  е определено:

              Председател: Ивайло Иванов Кацаров /  родител/

              Членове: 

                1. Силвия Арнаутска -главен експерт здравеопазване и образование,  община Ихтиман/ представител от финансиращия орган/

                      2. Дафинка Христова Кисимова /  родител /

                      3. Антония Викторова  Сотирова /  родител /

                      4. Николинка Мананска / родител /

Резервни членове :

1. Ирена Иванова Мирчева / родителите/