Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Ихтиман

Новини и Събития

Информация ,съгласно чл.28 от АПК и чл.16 от НАО за услугите ,извършени от организациите,предоставящи

обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложение:в раздел документи

                                                                                   

Училищен плод и училищно мляко в ДГ "Радост" град Ихтиман

набиране предложения за доставка на продукти за училищен плод и училищно мляко
Родителска среща - ДГ Радост - Ихтиман

Родителска среща

Уважаеми родители, Във връзка с започването на новата учебна година Ви уведомявам,че  ще се проведат родителски срещи по групи ,като следва: 1.Група "Слънчице" на 17.09.2019 година от 17.00 часа в стаята на групата в основната сграда 2.Група "Ябълка" на 18.09.2019 година от 17.00.часа в ...